Continurooster

Continurooster

Op steeds meer scholen wordt met een continurooster gewerkt: 5 schooldagen met een gelijk aantal uren onderwijs en een korte middagpauze, die de leerlingen op school doorbrengen.

Scholen kiezen steeds vaker voor een continurooster, omdat zij dit als een mogelijkheid zien om de schooltijden beter aan te passen aan de wensen van de ouders, alsook voor een betere aansluiting met de naschoolse opvang.

Met uitzondering van OBS De Bongerd in Hoog Keppel wordt op alle IJsselgraafscholen een continurooster gevolgd.

Op De Klimtoren in Drempt en De Dorpsschool in Vorden wordt weliswaar een continurooster gevolgd, maar niet met vijf gelijke dagen; de leerlingen zijn daar op woensdagmiddag vrij.