Continurooster

Continurooster

Op steeds meer scholen wordt met een continurooster gewerkt: 5 schooldagen met een gelijk aantal uren onderwijs en een korte middagpauze, die de leerlingen op school doorbrengen.

Scholen kiezen steeds vaker voor een continurooster, omdat zij dit als een mogelijkheid zien om de schooltijden beter aan te passen aan de wensen van de ouders, alsook voor een betere aansluiting met de naschoolse opvang.

Op alle IJsselgraafscholen wordt een continurooster gevolgd.