ICT

ICT speelt een belangrijke rol als hulpmiddel in het onderwijsleerproces op de scholen. Er is de afgelopen jaren veel energie gestoken in het optimaliseren van de onderlinge communicatie.

Er is extra geïnvesteerd in computers, laptops en tablets om er voor te zorgen dat alle hardware op de scholen voldoet aan de laatste eisen en leerlingen ongehinderd kennis kunnen nemen van de digitale wereld.

Lesinhoudelijk wordt aandacht besteed aan het omgaan met (sociale) media en de mogelijkheden die ICT biedt.

Wij zien de snelle ontwikkelingen rondom ICT als kans om het onderwijs verder te verbeteren.