Begeleider Zomerschool Gemeente Doetinchem

Begeleider Zomerschool Gemeente Doetinchem

Zomerscholen en plaats binnen de gemeente Doetinchem
Gaanderwijs, Pelgimstraat 59C, Gaanderen
IKC De Zonneboom, Zonneplein 4, Doetinchem
IKC Het Noorderlicht, Bezelhorstweg 17, Doetinchem
Datum Zomerschool
Maandag 10 juli t/m 28 juli 2023 van 9.00-13.00 uur.
Naam coördinator Zomerschool
Remco Vonderhorst
E-mail coördinator Zomerschool
remcovonderhorst@humankind.nl
Directeuren van de basisscholen
Gaanderwijs: Suzan Knuvink/Kim Verwaaijen (waarnemend directeur)
IKC De Zonneboom: Kim Woolschot
IKC Het Noorderlicht: Antoine Rossewij
Vergoeding
Een begeleider ontvangt een salaris conform cao Kinderopvang.
Zomerscholen en plaats binnen de gemeente Doetinchem

Gaanderwijs, Pelgimstraat 59C, Gaanderen

IKC De Zonneboom, Zonneplein 4, Doetinchem

IKC Het Noorderlicht, Bezelhorstweg 17, Doetinchem

Datum Zomerschool

Maandag 10 juli t/m 28 juli 2023 van 9.00-13.00 uur.

Naam coördinator Zomerschool

Remco Vonderhorst

E-mail coördinator Zomerschool

remcovonderhorst@humankind.nl

Directeuren van de basisscholen

Gaanderwijs: Suzan Knuvink/Kim Verwaaijen (waarnemend directeur)

IKC De Zonneboom: Kim Woolschot

IKC Het Noorderlicht: Antoine Rossewij

Vergoeding

Een begeleider ontvangt een salaris conform cao Kinderopvang.

 

 

Zomerschool

In de gemeente Doetinchem hebben de verschillende kinderopvangorganisaties de handen ineengeslagen met de schoolbesturen om te komen tot een mooi nieuw aanbod; ‘De Zomerschool’. Kinderen die deelnemen aan De Zomerschool krijgen, gedurende drie aaneengesloten weken, een mooi programma aangeboden om de taalontwikkeling te stimuleren. De Zomerschool is primair bedoeld voor kinderen van groep 1-2 met een VVE indicatie. Mochten er weinig aanmeldingen zijn, kunnen we de doelgroep wat breder trekken, door ook te kijken naar problemen op gebied van leren en sociaal-emotionele ontwikkeling. De intern begeleider van iedere basisschool heeft de zorg van de leerlingen goed in beeld. Zij bepalen dan ook voor een groot gedeelte welk kind in aanmerking komt voor het aanbod van de Zomerschool.

Door deze kinderen deel te laten nemen aan De Zomerschool zorgen we ervoor dat, ook in de zomervakantie, de taalontwikkeling gestimuleerd wordt in plaats van dat kennis en vaardigheden wegzakken. Wij houden dit samen met de kinderen optimaal en levendig! Een belangrijke en mooie bijdrage die jij zou kunnen leveren!

Gaat jouw hart ook sneller kloppen van dit initiatief? Wellicht ben jij dan diegene die we zoeken!

Waar kom je terecht?
 • Op één van de locaties waar de Zomerschool plaatsvindt: zie bovenaan.
 • Je werkt met een groep kinderen van maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar.
 • De zomerschool wordt georganiseerd in samenwerking met het basisonderwijs en kinderopvangorganisaties en wordt bekostigd vanuit subsidie van de gemeente Doetinchem.
 • De Zomerschool biedt een mooi taalaanbod voor kinderen van groep 1 en 2 met een VVE indicatie.
 • Er is een projectleider aangesteld die zorgdraagt voor het inhoudelijk programma voor deze kinderen.
 • Zij zorgt voor een overkoepelend thema, met iedere week een ander subthema en een daaraan gekoppeld prentenboek. Daarbij worden tal van taalactiviteiten aangeboden waaruit je samen met de collega’s een keuze maakt.
 • Jij bent met één of twee andere begeleiders verantwoordelijk voor de uitvoering van het aanbod.
 • Mochten er vragen zijn omtrent de organisatie, kun je deze weken altijd de coördinator van de Zomerschool bereiken. Hij zal ook zelf de Zomerschool gaan begeleiden.
 • De Zomerschool is van 10 juli t/m 28 juli van 9.00-13.00 uur. Uiteraard krijg je een half uur voor werktijd en een half uur daarna voor overige werkzaamheden. Daarnaast is er voorafgaand aan de Zomerschool een informatie-avond voor jullie. Daarin wordt het activiteitenplan toegelicht, maar ook aanbevelingen gedaan op gebied van organisatie (dagprogramma, kindgegevens, overzichten en andere randvoorwaarden). Verder kun je met je collega’s 2 uur plannen om jullie voor te bereiden op de start van de Zomerschool: taken verdelen, materiaal klaarleggen, een hoek inrichten, etc. We streven ernaar dat dit op vrijdagmiddag 7 juli op de locatie kan. Er staat voor een werkdag 5 uur.
Wat vragen we
 • Je hebt affiniteit en werkervaring met het jonge kind.
 • Je vindt het een uitdaging om een bijdrage te leveren aan woordenschatontwikkeling van jonge kinderen.
 • Je bent actief en durft initiatief te nemen om samen met je collega(‘s) op een leuke (ludieke) manier het activiteitenaanbod over te brengen naar de kinderen toe. Het is immers voor hen de zomervakantie.
 • Je vindt het fijn om in een klein team werkzaam te zijn, waarbij overleg en afstemming van belang is.

Wil jij gebruik maken van deze unieke kans om je ervaring uit te breiden, mail dan je cv en motivatiebrief VOOR 7 MEI 2023 naar het bovenstaande mailadres. Heb je een voorkeur voor locatie, dan graag in de brief aangeven. Na ontvangst van je mail, zullen we je uitnodigen voor een gesprek.

Voor meer informatie kun je kijken op de facebookpagina ‘Zomerschool Gemeente Doetinchem’, de QR-code scannen op de flyer (voor ouders/verzorgers) hieronder voor een filmpje of kun je contact opnemen met Remco Vonderhorst, via bovenstaand mailadres. Hij is de coordinator van de Zomerscholen, gemeente Doetinchem.

IJsselgraaf 150 WebP

Gaanderwijs, Pelgimstraat 59C, Gaanderen

IKC De Zonneboom, Zonneplein 4, Doetinchem

IKC Het Noorderlicht, Bezelhorstweg 17, Doetinchem

Andere vacatures:

IJsselgraaf 150 WebP
Medewerker Facilitaire zaken & Huisvesting
IJsselgraaf 150 WebP
Begeleider Zomerschool Gemeente Doetinchem
de Wetelaar 150 WebP
Leerkracht middenbouw (groep 3-4) of bovenbouw (groep 6-7)

Bedankt voor je sollicitatie. 

Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding per e-mail. Kijk ook in je SPAM-folder.

Vergeet niet om ook je CV te uploaden.