VACATURES

Op obs de Huet realiseren we ons dat elk kind talent heeft tot leren en bij ons mag ontdekken wat bij hem of haar past. Ons team met circa 15 professionals gebruikt hierbij Thinking for Learning  (T4L) als didactische onderlegger. Met T4L leren we kinderen denken, leren en denken over hun eigen leren. Naast de basiskennis leren we onze kinderen ook vaardigheden als kritisch nieuwsgierig zijn, goed verbanden kunnen leggen, kunnen reflecteren, goed kunnen samenwerken en creatief zijn. We ontwikkelen kinderen tot zelfstandige en kritisch denkende jongeren, klaar om de maatschappij in te stappen. Creatief, ontwikkeling, samen en betrokken zijn onze kernwaarden.

Onze school in Doetinchem met 125 leerlingen, maakt samen met 14 andere openbare basisscholen onderdeel uit van IJsselgraaf scholengroep, met ruim 3000 leerlingen. We geven elkaar – leerling en medewerker – de ruimte om als persoon te groeien en te ontwikkelen. We dagen elkaar uit om te leren van elkaar. Wij zijn op zoek naar een:

Directeur (M/V) 0,6 fte voor obs de Huet

Je hebt kennis van T4L en bent zelf model voor leren en ontwikkelen. Je bent kritisch nieuwsgierig en stelt vooral vragen. Je inspireert, werkt samen met het team aan het vormgeven van het onderwijs, motiveert en stimuleert de samenhang en synergie in het team. Je luistert naar de ideeën en behoeften van het team. Je geeft vertrouwen om te experimenteren en te ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Creativiteit binnen het team, zowel in de wijze van samenwerken als in het denken, wordt door jou gestimuleerd. Je werkt intensief samen met kinderen, ouders en collega’s. Je bent betrokken en verwacht dit ook van anderen. Vragen, opmerkingen en feedback zijn altijd welkom bij jou. Je handelt vanuit positiviteit en transparantie.

 Wij zoeken een directeur die:

 • onderwijskundig leiderschap laat zien;
 • staat voor openbaar onderwijs;
 • communicatief sterk en besluitvaardig is;
 • de school naar binnen en naar buiten toe met elan presenteert en vertegenwoordigt;
 • samenwerking zoekt en constructief overleg voert met het netwerk rondom de scholen;
 • actief participeert in het directeurenoverleg, de bestuurder adviseert over strategie en beleid, controversieel liggende onderwerpen bespreekbaar maakt en ideeën over de ontwikkeling van het onderwijs aandraagt;
 • bij voorkeur geregistreerd is als schoolleider, dus voldoet aan de bekwaamheids- en bevoegdheidseisen.

Wat bieden wij?

 • Een enthousiast schoolteam van professionals in toekomstgericht onderwijs;
 • Een organisatie waarin directeuren en stafbureau collegiaal samenwerken en invulling geven aan een ambitieus koersplan;
 • Een aanstelling van 0,6 fte voor de duur van één jaar met de intentie deze daarna om te zetten naar onbepaalde tijd;
 • Inschaling en bijbehorende arbeidsvoorwaarden op basis van de cao PO.

Procedure

Als je geïnteresseerd bent geraakt in het profiel maken we graag kennis met je. Stuur jouw motivatie met cv uiterlijk 1 oktober 2020 naar sylviavanduijn@ijsselgraaf.nl. Wil je eerst meer informatie ontvangen, neem dan contact op met Petra Krajenbrink, voorzitter College van Bestuur.

De eerste gespreksronde vindt plaats op 8 oktober. Een eventueel 2e gesprek vindt plaats op 15 oktober. Het is de intentie om de procedure uiterlijk 31 oktober 2020 afgerond te hebben. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Op OBS Wis en Wierig is per direct een vacature:

Groepsleerkracht groep 6/7  
                        (0,8 fte)

Wij zijn op zoek naar:

Een enthousiaste, energieke, gedreven en betrokken collega die samen met ons mee wil bouwen aan de onderwijskundige vernieuwingen die we in gang gezet hebben.

Onze visie:

Wij geloven dat een omgeving waar veiligheid en gezamenlijkheid voorop staan, zorgt voor optimale groeimogelijkheden van het kind dat op weg is naar zelfstandigheid.

Onze missie:

Samen groeien naar zelfstandigheid!

Op basis van deze visie en missie werken we met elkaar aan het vernieuwde onderwijskundig concept. Thinking for Learning (T4L) is het concept dat we gekozen hebben om hier met elkaar invulling aan te geven: T4L laat kinderen eigenaar worden van hun eigen leren en leerproces. Leren kun je leren en wordt zichtbaar en expliciet in een betekenisvolle omgeving.  Daarnaast besteden we veel aandacht aan o.a.:
Talentontwikkeling

Educatief partnerschap
Engels in groep 1 t/m 8
Kanjertraining

Basisvakken in de ochtenden

De school en het team:

Wis en Wierig is een prachtige school in het groen. Een school die volop in ontwikkeling is, waar kinderen goed onderwijs krijgen en waar de driehoek kinderen, ouders en leerkrachten  een belangrijk fundament is. Er werkt op Wis en Wierig een energiek, professioneel, jong en enthousiast team.

Spreekt deze vacature je aan en heb je zin om bij ons te komen werken neem dan snel contact met ons op.

Inlichtingen kun je inwinnen bij Rineke van der Leij tel. 0613981134 of bij Caroline de Lepper tel. 0623593129
Onze website vind je onder
www.wisenwierig.nl

Motivatiebrief en CV graag sturen naar Rinekevanderleij@wisenwierig.nl