Vacatures

Werken voor Stichting IJsselgraaf

Interne vacatures:

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Klik op de knop om de vacatures in te zien.

ijsselgraaf-logo-2018

De organisatie

IJsselgraaf Scholengroep voor openbaar primair onderwijs is het bevoegd gezag van 15 basisscholen in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem. Ons onderwijs is voor iedereen toegankelijk. Daarbij gaan we uit van wat een kind kan. Samen met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) zorgen wij voor een optimale ontwikkeling en een zo goed mogelijk leerresultaat van het kind.

IJsselgraaf heeft als middelgrote onderwijsorganisatie een goede uitgangspositie met een grote diversiteit aan scholen, een compact bestuursbureau en een gezonde financiële basis. In schooljaar 2018-2019 verzorgen ruim 300 medewerkers onderwijs en begeleiding aan ongeveer 3200 leerlingen.

Bestuursbureau

Het bestuursbureau van IJsselgraaf levert de ondersteuning aan College van Bestuur en de schooldirecteuren. Het verbinden en versterken van de verschillende disciplines van het bestuursbureau staat hoog op de agenda, waarbij de relatie met de medewerkers van individuele scholen verder versterkt wordt.

Met ingang van 1 mei 2019 (of zo spoedig mogelijk) zijn we voor het bestuursbureau op zoek naar een

Beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit (24-32 uur per week)

Als beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit vervul je een spilfunctie in de organisatie. Je bent hoeder en aanjager van de onderwijskwaliteit en vormt hierin een inspiratiebron voor medewerkers en leidinggevenden. Je bent procesmatig sterk en kunt strategische beleidskeuzes vertalen naar organisatie- en kwaliteitsbeleid. Je bent sparringpartner voor college van bestuur en directeuren met als uitgangspunt de verdere ontwikkeling van onderwijskwaliteit. Op bestuurlijk niveau draag je zorg voor de organisatie, evaluatie en rapportage over onderwijskwaliteit en de resultaten van onderwijskundige projecten en innovaties op stichtingsniveau.

Waar nodig ondersteun je de directeuren bij de analyse van onderwijskundige vraagstukken, het opstellen van verbeterplannen en het faciliteren bij onderwijsverbetertrajecten en onderwijsontwikkeling.

Werkzaamheden van de beleidsmedewerker Onderwijskwaliteit

 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van het CvB en de schooldirecteuren met het oog op de gewenste onderwijskwaliteit.
 • Ontwikkelen van strategisch beleid op het gebied van onderwijskwaliteit en onderwijsontwikkeling.
 • Aanleveren van de juiste management-informatie en data over de opbrengsten van het onderwijs.
 • Faciliteren en ondersteunen van directeuren in het op orde houden van de basiskwaliteit, passende ontwikkelarrangementen en doorgaande ontwikkelingslijnen van 0-14 jaar, mede in het kader van IKC-ontwikkeling.
 • Oppakken van een ontzorgende en coördinerende rol bij het uitvoeren van de zorgplicht.
 • Ondersteunen van scholen bij stevige dossiers.
 • Zorgdragen voor interne audits en bewaken van de kwaliteit van deze audits.
 • Leidinggeven aan het Bovenschools Ondersteuningsteam (BOT) (circa 6 medewerkers).
 • Faciliteren van de verdere ontwikkeling van een sterk IB-netwerk.
 • Verbinden van het beleidsdomein onderwijskwaliteit met de andere beleidsdomeinen.
 • Nauw samenwerken met de beleidsadviseur P&O inzake professionalisering van personeel.

Wie zoeken wij?

 • Je hebt aantoonbare expertise op het gebied van processen kwaliteitszorg, bij voorkeur in het primair onderwijs.
 • Je beschikt over brede organisatorische kennis en hebt en houdt zicht op de maatschappelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor het onderwijs in het algemeen en onze scholengroep in het bijzonder.
 • Je beschikt over de juiste balans tussen meebewegen en begrip enerzijds en confrontatie en uitdagen anderzijds.
 • Je bent communicatief sterk, kan op alle niveaus meepraten en spreekt de taal van onderwijsprofessionals.
 • Je begrijpt en voelt aan hoe de formele en informele structuur van de organisatie werkt en hoe je  daarbinnen beweegt om de gewenste resultaten te bereiken.
 • Je bent een innovatief denker die inspireert op het gebied van onderwijsinnovatie en toekomstgericht onderwijs
 • Je bent laagdrempelig, hebt een gezonde dosis humor en toont je een echte teamspeler.
 • Je beschikt over een HBO+ of WO werk- en denkniveau.

 Wij bieden een uitdagende functie voor 24-32 uur per week, in eerste instantie op tijdelijke basis. Hoe de functie na circa 2 jaar wordt ingevuld is, naast goed functioneren, afhankelijk van de ontwikkeling van de organisatie en het beleidsterrein onderwijskwaliteit. Je komt te werken in een leuk team binnen een organisatie die volop in beweging is. Werkdagen en -tijden zijn in overleg in te delen. De functie is ingedeeld in schaal 11 met een uitloopmogelijkheid naar schaal 12. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO-PO.

Procedure en meer informatie

De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben medewerkers die al een dienstverband hebben bij onze stichting voorrang.

Zelfstandigen die geïnteresseerd zijn, worden van harte uitgenodigd om te reageren.

Graag zien we je sollicitatie tegemoet vóór 25 februari en deze kan gestuurd worden naar [email protected]. De selectiegesprekken vinden plaats op 27 februari vanaf 13.00 in Hummelo. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Voor eventuele vragen over de functie kun je terecht bij Petra Krajenbrink, voorzitter College van Bestuur, via telefoonnummer 0314-382 990.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Het Noorderlicht Doetinchem

OBS Het Noorderlicht is gevestigd in een prachtig, nieuw gebouw en ligt middenin de wijk Doetinchem Noord en Overstegen. Basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelgroep werken inhoudelijk en organisatorisch samen om te zorgen dat kinderen tussen 2 en 13 jaar samen spelen, zich ontwikkelen en leren. Bovendien is er nauwe samenwerking met andere voorzieningen en activiteiten in het gebouw, zoals Buurtplein en het Wijkbedrijf. Hiermee heeft het gebouw de functie van een ontmoetingshuis voor jong en oud. In de school geeft een zelfstandig en gemotiveerd team van ruim 35 personen toekomstgericht onderwijs aan 270 kinderen van vele culturen.

OBS Het Noorderlicht maakt samen met 14 andere openbare basisscholen onderdeel uit van Stichting IJsselgraaf. Deze stichting met scholen in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem, geeft openbaar onderwijs aan circa 3200 leerlingen. Voor IJsselgraaf zijn wij op zoek naar een:

Directeur (M/V) 0,8 (-1,0) fte voor OBS Het Noorderlicht

Het onderwijs en de omgeving veranderen. Daarom zoeken wij een directeur die relevante ontwikkelingen opmerkt en deze weet te vertalen naar kansen voor onze school en de doorontwikkeling van het IKC. Dat vraagt visie en heldere aansturing, om noodzakelijke veranderingen vorm te geven. Door de fusie van twee scholen en onze verhuizing naar een nieuw gebouw was de aandacht de afgelopen jaren sterk gericht op het bouwen van één team en het (in)richten van de organisatie. Van onze nieuwe directeur verwachten wij dat je het team inspireert, motiveert, begeleidt en verbindt. Je bent zichtbaar voor betrokkenen. Je werkt vanuit een heldere vernieuwende onderwijskundige visie die recht doet aan onze doelgroep. Je balanceert tussen de doelgroep enerzijds en de ‘lat hoog leggen’ anderzijds.

Wij zoeken een directeur, die:

 • aantoonbare ervaring heeft als schoolleider in een school met veel diversiteit;
 • oog heeft voor ontwikkelingen in de samenleving en staat voor openbaar onderwijs;
 • onderwijskundig een ‘out of the box’ visie heeft en leiderschap laat zien;
 • open, transparant en besluitvaardig is;
 • communicatief sterk is en mensen weet te (ver)binden;
 • samenwerking zoekt en constructief overleg voert met het netwerk rond de school;
 • actief participeert in het directeurenoverleg, de bestuurder adviseert over strategie en beleid, controversieel liggende onderwerpen bespreekbaar maakt en ideeën over de ontwikkeling van het onderwijs aandraagt;
 • geregistreerd is als schoolleider, of daartoe bereid is.

 Wij bieden:

 • een organisatie waarin directeuren collegiaal samenwerken en ondersteund worden door een stafbureau;
 • een enthousiast, betrokken team dat met leerlingen en ouders zorgt voor goed onderwijs en goede resultaten;
 • een nieuw schoolgebouw met volop mogelijkheden;
 • inschaling in salarisschaal DB.

Verdere informatie

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Kijk voor meer informatie op www.hetonderwijsbureau.nl/vacatures. Heb je vragen of wil je voordat je solliciteert eerst telefonisch contact, bel dan vrijblijvend met Henk Boersema (adviseur werving) op 06 – 515 99 801 (ook ‘s avonds bereikbaar). Je sollicitatie ontvangen wij graag voor 18 februari 2019 via deze link https://www.hetonderwijsbureau.nl/vacature/directeur-obs-het-noorderlicht-in-doetinchem/

logo_ijsselpool

Vacatures IJsselpool

Ben jij op zoek naar een leuke uitdaging? Wil jij ervaring opdoen door op verschillende scholen te werken en daarnaast je eigen inzetbaarheid kunnen bepalen?
Schrijf je dan in bij IJsselpool. Je kunt mailen naar [email protected], zij nemen dan contact met je op.

Jouw profiel:

je bent in het bezit van een pabo diploma/diploma onderwijsassistent,
je wilt kennis maken met meerdere onderwijsconcepten,
je beschikt over relevante werkervaring, opgedaan in de praktijk of tijdens stage,
je bent enthousiast, flexibel en vooral breed inzetbaar.

Wat wij je bieden:

49 leuke en verschillende scholen,
8800 unieke kinderen die een leerkracht nodig hebben als hun juf of meester ziek of afwezig is,
goede opvang en begeleiding op de scholen,
ondersteuning vanuit IJsselpool.