VACATURES

Wij zijn op zoek naar een
leerkracht voor groep 6 (wtf 0,4)

(Op basis van een vervangingsaanstelling) 

We zijn zoek naar iemand die:
goed kan samenwerken in een groot team;
flexibel en breed inzetbaar is;
kinderen veel structuur kan bieden;
goed kan communiceren met leerlingen, ouders, teamleden en derden;
het liefst ervaring heeft met deze leeftijdsgroep;
per direct kan starten voor onbepaalde tijd
op de donderdagen en vrijdagen.

De Canadaschool is een openbare basisschool en staat open voor alle kinderen uit onze omgeving. Ongeveer 270 kinderen bezoeken onze school en worden in 11 groepen begeleid door enthousiaste leerkrachten. Wij werken met een duidelijke doorgaande lijn binnen de school, waarbij de leerstof van de basisvakken (taal/lezen, spelling en rekenen) op drie verschillende niveaus wordt aangeboden. Per leerjaar werken we bij deze vakken met een basisgroep, een verrijkingsgroep en een ondersteuningsgroep. Wij zijn een Kanjerschool en werken vanuit de principes van de Kanjertraining. Het belangrijkste doel daarbij is dat een kind positief over zichzelf en een ander blijft en/of leert denken.

Reageren:

Uitsluitend per mail naar personeel@ijsselgraaf.nl met motivatiebrief en CV.
Info over de vacature bij de directeur van de school, Tom Meeusen (06 38 19 57 88)

Er kan gereageerd worden tot en met 18-10-2019.
De gesprekken vinden plaats in de week van 28 oktober t/m 1 november.

Openbare basisschool de Klimtoren in Drempt zoekt per 1 december voor groep 1 t/m 8 een

Intern Begeleider voor 0,5 WTF (mogelijke uitbreiding met 0,1 wtf)

De Klimtoren is een echte dorpsschool met ca. 100 leerlingen, die volop in beweging is. Na het herijken van onze missie en visie zijn we, middels een andere methode voor de zaakvakken, ons onderwijsconcept aan het herzien. Onderzoekend en ontdekkend leren is hierin leidend, waardoor we onze leerlingen op een andere manier tot leren willen laten komen en ze beter op hun toekomst voor kunnen bereiden. De zorg rondom onze leerlingen is complex en dat vraagt van de IB-er inzicht van zaken en daadkracht. We zijn dan ook op zoek naar een ervaren intern begeleider die niet terugdeinst voor een uitdaging en zich herkent in onderstaande competenties / vaardigheden.

De intern begeleider:
– Kent, herkent en erkent de benodigde ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen;
– Kan de verschillende onderwijsbehoefte vertalen naar concrete adviezen;
– Coacht en ondersteunt leerkrachten pedagogisch en didactisch;
– Heeft een duidelijke visie op goed onderwijs, kwaliteitszorg en weet dit om te zetten in concreet beleid;
– Kan samen met de directeur en het team vorm geven aan de zorgstructuur;
– Is communicatief vaardig (ouders, leerkrachten en andere professionals);
– Heeft inbreng in het bovenschools IB-netwerk van Ijsselgraaf Scholengroep;
– Onderhoudt contacten met het bovenschools ondersteuningsteam;
– Heeft een opleiding als intern begeleider afgerond;
– Is bereid tot verdere professionalisering en wil graag actief werken aan de ontwikkeling van de school en stichting.

Reageren:
Uitsluitend per mail naar: personeel@ijsselgraaf.nl met een motivatiebrief en CV. Er kan gereageerd worden tot en met 25 oktober. De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 31 oktober.

Wil je meer informatie hebben? Neem dan contact op met Bob van der Veen (06-19336461), of via info@deklimtorendrempt.nl

De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben medewerkers die al een vast dienstverband hebben bij onze stichting voorrang op een aanstelling. Overige kandidaten krijgen een tijdelijke aanstelling gevolgd door een vaste aanstelling na gebleken geschiktheid.