Vacatures

Werken voor Stichting IJsselgraaf

Interne vacatures:

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Klik op de knop om de vacatures in te zien.

Het Noorderlicht Doetinchem

Vacature Het Noorderlicht

Omdat onze IB-er een nieuwe uitdaging aangaat, zijn wij op zoek naar

 Een Intern begeleider/bouwcoördinator onderbouw WTF 0.6   (WFT 0.4 is bespreekbaar)

 Waarom zou je reageren op deze vacature?

 • Je wilt een bijdrage leveren aan het geluk van onze kinderen.
 • Je kunt zoveel meer bieden dan een veilige haven voor onze kinderen.
 • Met kleine stapjes zorg jij voor grote veranderingen.
 • Je levert een bijdrage aan de brede persoonlijke ontwikkeling, die verder gaat dan taal en rekenen.
 • Je hebt een groot empathisch vermogen.
 • Je kunt relativeren en hebt een gezonde dosis humor.

Waar kom je terecht?

Je komt te werken in een nieuw integraal kindcentrum (IKC) in Doetinchem Noord. De voormalige scholen Overstegen en Het Palet zijn hier met ingang van schooljaar 2017-2018 als één school van start gegaan en samen met de verschillende partners gaan we de IKC gedachte verder vormgeven.

De verschillende partners binnen Het Noorderlicht zijn: stichting IJsselgraaf, stichting SpelenderWijs, Buurtplein en het Wijkbedrijf. Zij werken vanuit één missie en visie en maken een samenhangend programma met en voor de mensen uit de wijk. Het Noorderlicht zoekt ook samenwerking met andere organisaties in de wijk, zoals de muziekschool, bibliotheek en sportverenigingen.

Speerpunten zijn:

 • een veilig pedagogisch klimaat (Kanjertraining);
 • een goede doorgaande lijn vanaf 2 jaar (peuterspeelzaal SpelenderWijs);
 • taalontwikkelingen;
 • gedifferentieerde instructie (EDI), zoveel mogelijk aangepast aan het niveau van de leerlingen;
 • indien nodig, groepsdoorbrekend werken bij taal en rekenen met extra inzet van onderwijsassistenten;
 • projectmatig werken met zaakvakken volgens de methodiek van ‘Leskracht’;
 • ontwikkelen van een breed naschools aanbod (o.a. in samenwerking met Buurtplein en sportservice Doetinchem).

 Wat vragen we?

Wij zijn op zoek naar een intern begeleider voor de onderbouw die beschikt over de volgende competenties en vaardigheden:

Leerlingniveau, de intern begeleider:

 • kent, herkent en erkent de benodigde ondersteuningsbehoeften van de leerlingen;
 • kan de verschillende onderwijsbehoeften vertalen naar concrete adviezen.

Groepsniveau, de intern begeleider:

 • coacht en ondersteunt leerkrachten pedagogisch en didactisch ;
 • ondersteunt de leerkrachten bij het verder implementeren en borgen van de zorgstructuur;
 • is communicatief vaardig (ouders, leerkrachten en andere professionals).

Schoolniveau, de intern begeleider:

 • heeft een duidelijke visie op goed onderwijs, kwaliteitszorg en weet dit om te zetten in concreet beleid;
 • kan samen met de directeur, collega ib-er en het team verder vorm geven aan de zorgstructuur/ ondersteuningsroute;
 • is innovatief;
 • is, samen met de onderwijskundig leider, de ib-er bovenbouw en de directeur, lid van het management team van het Noorderlicht en levert hierin een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Het Noorderlicht;
 • heeft als bouwcoördinator een sturende rol in de onderbouw en is voorzitter van het bouwoverleg;
 • onderhoudt contacten met een breed scala van externe ondersteuners.

Bovenschoolsniveau, de intern begeleider:

 • heeft inbreng in en koppelt terug vanuit het IB netwerk van stichting IJsselgraaf;
 • onderhoudt contacten met bovenschools ondersteuningsteam en externen.

Verder zoeken we een intern begeleider met ruime  ervaring in de onderbouw en in het bezit is van het diploma ‘intern begeleider’.

Als je interesse hebt in deze baan, dan nodigen wij je van harte uit om voor 18 augustus te reageren. Dit kan uitsluitend per mail aan [email protected].

In week 34 vindt de brievenselectie plaats, waarna zo snel mogelijk de gesprekken ingepland zullen worden.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Herman Nieuwenhuis, directeur.

Tel: 06-28138825

De vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben medewerkers die al een vast dienstverband hebben bij onze stichting voorrang op een aanstelling.

logo_ijsselpool

Vacatures IJsselpool

Ben jij op zoek naar een leuke uitdaging? Wil jij ervaring opdoen door op verschillende scholen te werken en daarnaast je eigen inzetbaarheid kunnen bepalen?
Schrijf je dan in bij IJsselpool. Je kunt mailen naar [email protected], zij nemen dan contact met je op.

Jouw profiel:

je bent in het bezit van een pabo diploma/diploma onderwijsassistent,
je wilt kennis maken met meerdere onderwijsconcepten,
je beschikt over relevante werkervaring, opgedaan in de praktijk of tijdens stage,
je bent enthousiast, flexibel en vooral breed inzetbaar.

Wat wij je bieden:

49 leuke en verschillende scholen,
8800 unieke kinderen die een leerkracht nodig hebben als hun juf of meester ziek of afwezig is,
goede opvang en begeleiding op de scholen,
ondersteuning vanuit IJsselpool.