VACATURES

Momenteel zijn er de volgende vacatures:

Lid voor de Raad van Toezicht

Mozaïek | Directeur 0,8 – 1,0 FTE

het Noorderlicht | Directeur 0,8 – 1,0 FTE

IJsselpool | Invalkracht

Stichting IJsselgraaf zoekt per 1 oktober 2019

een lid voor de Raad van Toezicht

Stichting IJsselgraaf is een ambitieuze scholengroep voor openbaar primair onderwijs in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem. Onder de stichting IJsselgraaf vallen 15 scholen. De scholen verzorgen basisonderwijs aan meer dan 3.000 leerlingen. Er zijn ruim 300 medewerkers in dienst.

Binnen het onderwijs van IJsselgraaf is “passie” het kernwoord. Passie voor het kind, passie als leerkracht, passie als leidinggevende en ondersteuner, passie voor de samenwerking tussen de scholen. Met passie samen vooruit.

Het bestuur is in handen van een eenhoofdig College van Bestuur (CvB). Het bestuursbureau is gevestigd in Hummelo, een gebouw dat gedeeld wordt met één van de scholen van IJsselgraaf.

De toezichthoudende rol wordt vervuld door een Raad van Toezicht (RvT), die bestaat uit vijf personen. Drie vrouwen en twee mannen. De Raad van Toezicht is wegens het statutair aftreden van één van haar leden (een vrouw) op zoek naar een nieuw lid dat op voordracht van de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) wordt benoemd. De selectiecommissie wordt gevormd door een lid van de GMR, een directeur, twee leden van de RvT en het CvB.

De Raad van Toezicht zoekt een betrokken persoonlijkheid met hart voor het onderwijs en met financiële expertise. Daarnaast zijn leidinggevende en/of bestuurlijke ervaring en bestuurskundige kennis een aanbeveling. Strategisch kunnen denken wordt als vanzelfsprekend beschouwd. De verdere gevraagde kennis en ervaring en de gestelde eisen zijn te vinden in het profiel lid Raad van Toezicht.

In de huidige Raad van Toezicht zijn onderwijservaring, managementervaring, bestuurlijke ervaring, financiële ervaring en (ortho)pedagogische ervaring stevig aanwezig.

De Raad van Toezicht kenmerkt zich door een onafhankelijke opstelling, integer handelen, grote betrokkenheid en bestuurlijke afstand. De Raad van Toezicht neemt de klankbord- en adviesrol naar het College van Bestuur bijzonder serieus. De reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door het College van Bestuur.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste vergoeding. Deze vergoeding wordt gepubliceerd in het jaarverslag van de stichting.

Meer informatie

Voor informatie over Scholengroep IJsselgraaf verwijzen wij u naar onze website: www.ijsselgraaf.nl. Voor nadere informatie over de functie kunt u terecht bij Mascha Schnitzler (voorzitter Raad van Toezicht) tel. 0314-382990.

Solliciteren
U kunt solliciteren tot en met 31 mei 2019. U kunt uw motivatie en cv richten aan mevrouw M. Schnitzler, e-mail: info@ijsselgraaf.nl.

De eerste ronde selectiegesprekken staat gepland op donderdag 20 juni 2019 (’s avonds). De tweede ronde selectiegesprekken vindt plaats op dinsdag 25 juni (’s avonds).

Mozaïek is een mooie, ruime school in Doetinchem en is gevestigd in Het Kleurrijk. Wij geven op OBS Mozaïek uitdagend onderwijs, vanuit een stevige basis aan ruim 270 leerlingen. Ons bevlogen team met veel ervaring en expertise biedt thematisch onderwijs. Wij gaan voor een stevige basis op het gebied van lezen, taal, spelling en rekenen. In ons onderwijs is ons doel dat kinderen positief en respectvol naar zichzelf en de ander kijken en vanuit daar leren samenwerken, om zo goed te kunnen functioneren in de samenleving. We maken onder andere gebruik van de Kanjertraining, de instructiekring, bewegend leren en we zetten coöperatief leren in tijdens onze lessen. Samen gaan we voor de optimale ontwikkeling van onze leerlingen!

Mozaïek maakt samen met 14 andere openbare basisscholen onderdeel uit van IJsselgraaf Scholengroep. Met scholen in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem, geeft IJsselgraaf openbaar onderwijs aan circa 3100 leerlingen. Voor IJsselgraaf zoeken wij een:

Directeur (M/V) 0,8 – 1,0 fte
“Daadkrachtig én empathisch”

Jij, als onze nieuwe directeur, voegt kleur toe aan OBS Mozaïek; je profileert de school op onderscheidende wijze. Je bent gericht op relevante ontwikkelingen en je weet dit te vertalen naar kansen voor onze school en onze positionering en samenwerking binnen Het Kleurrijk. Je werkt vanuit een heldere, onderwijskundige opvatting en borgt onze visie, zodat deze zichtbaar is in alles wat we doen. Je treedt daadkrachtig op wanneer nodig en beleeft er plezier aan om het boegbeeld van onze school te zijn. Met ons team werk je aan een professionele cultuur en dit kenmerkt zich door coachend leiderschap.

Onze nieuwe directeur:
• communiceert pro-actief, is gericht op verbinden binnen en buiten de school;
• is empathisch, enthousiast en motiveert en inspireert;
• herkent en erkent kwaliteiten, geeft en ontvangt feedback;
• is zichtbaar en makkelijk benaderbaar voor leerkrachten, leerlingen en ouders;
• staat voor openbaar onderwijs en heeft oog voor ontwikkelingen in de samenleving;
• participeert actief in het directeurenoverleg en adviseert de bestuurder over beleid;
• heeft leidinggevende ervaring en is bij voorkeur geregistreerd schoolleider.

Wij bieden:
• een enthousiast team met veel expertise en ambities;
• betrokken, bovenschoolse collega’s die graag sparren en ondersteuning bieden;
• ouders die graag willen meewerken en meedenken;
• een school met prachtig, nieuw meubilair en volop mogelijkheden;
• inschaling volgens cao-po in salarisschaal DB.

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. Heb je naar aanleiding van deze oproep interesse of heb je nog vragen? Bel dan vrijblijvend met Marjolein Kouwen (adviseur werving) op 06-13741197. Reageren is mogelijk t/m 12 juni 2019, we ontvangen je sollicitatie graag via deze link.

Het Noorderlicht Doetinchem

OBS Het Noorderlicht is gevestigd in een prachtig, nieuw gebouw en ligt middenin de wijk Doetinchem Noord en Overstegen. We werken inhoudelijk en organisatorisch samen met de kinderopvang en peuterspeelgroep, zodat kinderen tussen 2 en 13 jaar samen spelen, zich ontwikkelen en leren. Er is een nauwe samenwerking met andere voorzieningen en activiteiten in het gebouw, waardoor het gebouw een ontmoetingshuis is voor jong èn oud. Met een zelfstandig en gemotiveerd team van ruim 35 personen geven wij toekomstgericht onderwijs aan 270 leerlingen van vele culturen. Wij gaan voor een brede, persoonlijke groei naast de basisvakken en dagen onze leerlingen uit hun talenten te ontwikkelen. Om zo vol zelfvertrouwen, eigenwaarde en weerbaar de wereld in te gaan.
OBS Het Noorderlicht maakt samen met 14 andere openbare basisscholen onderdeel uit van IJsselgraaf Scholengroep. Met scholen in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem, geeft IJsselgraaf openbaar onderwijs aan circa 3200 leerlingen. Wij zoeken een:

Directeur (M/V) 0,8 – 1,0 fte
‘Betrokken en daadkrachtig’

Als onze nieuwe directeur weet je relevante ontwikkelingen op te merken en deze te vertalen naar kansen voor onze school. Vanuit een duidelijke visie werk je met het team aan de doorontwikkeling van het IKC. Dat vraagt om heldere aansturing om noodzakelijke veranderingen vorm te geven. Je werkt vanuit een vernieuwende onderwijskundige visie die recht doet aan onze doelgroep. Je staat voor het team en verbindt, inspireert, motiveert, en relativeert waar nodig.

Wij zoeken een directeur, die:

  • open, transparant en besluitvaardig is;
  • communicatief sterk is en mensen weet te (ver)binden;
  • samenwerking zoekt en constructief overleg voert met het netwerk rond de school;
  • oog heeft voor ontwikkelingen in de samenleving en staat voor openbaar onderwijs;
  • hoge ambities heeft en vanuit visie krachtig leiding geeft;
  • makkelijk feedback ontvangt én geeft;
  • leidinggevende ervaring heeft, geregistreerd is als schoolleider of daartoe bereid is.

Wij bieden:

• een organisatie waarin directeuren collegiaal samenwerken en ondersteund worden door een stafbureau;
• een enthousiast, betrokken team dat met leerlingen en ouders zorgt voor goed onderwijs en goede resultaten;
• een nieuw schoolgebouw met volop mogelijkheden;
• inschaling volgens cao-po in salarisschaal DB.

Verdere informatie

Deze procedure wordt begeleid door Het Onderwijsbureau BV. Kijk voor meer informatie op www.hetonderwijsbureau.nl/vacatures. Heb je vragen of wil je voordat je solliciteert eerst telefonisch contact, bel dan vrijblijvend met Marjolein Kouwen (adviseur werving) op 06-13741197. Je sollicitatie ontvangen wij graag voor 24 mei 2019 via deze link.

logo_ijsselpool

Vacatures IJsselpool

Ben jij op zoek naar een leuke uitdaging? Wil jij ervaring opdoen door op verschillende scholen te werken en daarnaast je eigen inzetbaarheid kunnen bepalen?
Schrijf je dan in bij IJsselpool. Je kunt mailen naar info@ijsselpool.nl, zij nemen dan contact met je op.

Jouw profiel:

je bent in het bezit van een pabo diploma/diploma onderwijsassistent,
je wilt kennis maken met meerdere onderwijsconcepten,
je beschikt over relevante werkervaring, opgedaan in de praktijk of tijdens stage,
je bent enthousiast, flexibel en vooral breed inzetbaar.

Wat wij je bieden:

49 leuke en verschillende scholen,
8800 unieke kinderen die een leerkracht nodig hebben als hun juf of meester ziek of afwezig is,
goede opvang en begeleiding op de scholen,
ondersteuning vanuit IJsselpool.