Stichting IJsselgraaf

openbaar primair onderwijs

“passie voor onderwijs dat past”

Stichting IJsselgraaf

Stichting IJsselgraaf is een scholenorganisatie met 16 basisscholen in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem. Wij geven openbaar onderwijs aan ruim 3500 leerlingen. Ons onderwijs is voor iedereen toegankelijk. Daarbij gaan we uit van wat een kind kan. Samen met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) zorgen wij voor een optimale ontwikkeling en een zo goed mogelijk leerresultaat van het kind.

stichting-ijsselgraaf-index-3

Stichting IJsselgraaf is een stichting met 16 openbare basisscholen, ruim 3500 leerlingen en ruim 300 personeelsleden. Stichting IJsselgraaf heeft als grote onderwijsorganisatie een gunstige uitgangspositie met een grote diversiteit aan scholen, een compact bestuursbureau, een gezonde financiële basis en een hoge mate van beleidsvrijheid. Daardoor liggen vele mogelijkheden open om de organisatie verder te ontwikkelen.

Visie en missie

IJsselgraaf staat voor samen creëren, we maken samen het verschil.
Diversiteit is een inspiratiebron: bij IJsselgraaf kun je zijn zoals je bent.
Zo kan iedereen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke mensen met respect voor elkaar en de omgeving. Wij bieden ook alle ruimte voor eigen ontwikkeling, voor ieders talenten.

Wij stimuleren een onderzoekende en ondernemende houding, creativiteit en kritisch denken als toerusting voor de veranderende samenleving. Een ononderbroken ontwikkeling in een leef- en leergemeenschap.
IJsselgraaf is een professionele en daadkrachtige onderwijsorganisatie die open staat voor maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties.

onze scholen