IJsselgraaf

openbaar primair onderwijs

“passie voor onderwijs dat past”

Scholengroep IJsselgraaf

IJsselgraaf is een scholengroep met 15 basisscholen in de gemeenten Bronckhorst, Doesburg en Doetinchem. Wij geven openbaar onderwijs aan ruim 3200 leerlingen. Ons onderwijs is voor iedereen toegankelijk. Daarbij gaan we uit van wat een kind kan. Samen met de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) zorgen wij voor een optimale ontwikkeling en een zo goed mogelijk leerresultaat van het kind.

stichting-ijsselgraaf-index-3

IJsselgraaf is een stichting met 15 openbare basisscholen, ruim 3200 leerlingen en ruim 300 personeelsleden. IJsselgraaf heeft als grote onderwijsorganisatie een gunstige uitgangspositie met een grote diversiteit aan scholen, een compact bestuursbureau, een gezonde financiële basis en een hoge mate van beleidsvrijheid. Daardoor liggen vele mogelijkheden open om de organisatie verder te ontwikkelen.

Visie en missie

IJsselgraaf staat voor samen creëren, we maken samen het verschil.
Diversiteit is een inspiratiebron: bij IJsselgraaf kun je zijn zoals je bent.
Zo kan iedereen zich ontwikkelen tot een verantwoordelijk mens met respect voor elkaar en de omgeving. Wij bieden ook alle ruimte voor eigen ontwikkeling, voor ieders talenten.

Wij stimuleren een onderzoekende en ondernemende houding, creativiteit en kritisch denken als toerusting voor de veranderende samenleving. Een ononderbroken ontwikkeling in een leef- en leergemeenschap.
IJsselgraaf is een professionele en daadkrachtige onderwijsorganisatie die open staat voor maatschappelijke ontwikkelingen en innovaties.

onze scholen

Stichting IJsselgraaf steunt ‘PO in Actie’

In de afgelopen maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep ‘PO in Actie’, de vakbonden en de werkgeversorganisatie PO-raad zich hard gemaakt voor extra investeringen in het primair onderwijs. De groep legt in het manifest ‘Primair onderwijs verdient meer!’ twee eisen aan het nieuwe kabinet voor: zorg voor een eerlijk salaris en zorg voor minder werkdruk. Via deze link leest u meer over het manifest.

Ook Stichting IJsselgraaf steunt dit manifest; willen we kinderen goed onderwijs blijven bieden, dan moet er nu echt geïnvesteerd worden in het primair onderwijs. De actiegroep doet er alles aan om politici hiervan te overtuigen, in de aanloop naar een nieuw regeerakkoord.

PO in Actie heeft opgeroepen tot een zogeheten prikactie: leerkrachten worden opgeroepen om op dinsdagochtend 27 juni één uur het werk neer te leggen en de school te sluiten. Deze oproep bespreken scholen in hun team. Ouders worden vooraf geïnformeerd of leerkrachten aan deze oproep gehoor geven.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de directie van de school van uw kind.

Om de petitie van de organisaties (PO-front) te ondertekenen klik hier.