OPLEIDINGSBESTUUR

IJsselgraaf is een opleidingsbestuur, wat inhoudt dat in principe op al onze scholen studenten van de Pabo in de praktijk worden opgeleid tijdens stages. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Iselinge Hogeschool. Pabostudenten lopen vanaf het begin van hun studie veelvuldig stage op verschillende scholen en in verschillende groepen, om de kennis die zij op de Pabo opdoen in praktijk te kunnen brengen en zich te ontwikkelen tot een bekwame leerkracht.