RAAD VAN TOEZICHT EN COLLEGE VAN BESTUUR

Stichting IJsselgraaf maakt onderdeel uit van Bestuurstichting IJsselgraaf – SpelenderWijs. Bestuur en toezicht worden ingevuld door:

College van Bestuur

Het College van Bestuur is belast met het dagelijks bestuur van de organisatie.

cvb-ijsselgraaf

Petra Krajenbrink

voorzitter CvB

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt er toezicht op dat het door het College van Bestuur gevoerde beleid bijdraagt aan het realiseren van het statutaire doel van de organisatie. De Raad bestaat uit vijf personen.

jaap-blok

Jaap Blok

voorzitter RvT

ijssel-image-001

Mascha Schnitzler

lid

Hans Scheinck

Hans Scheinck

lid

ijsselgraaf-gmr-001

Erik van Ginkel

lid

ijsselgraaf-rvt-5

Chantal Groot Kormelink

lid