MEDEZEGGENSCHAP

meepraten, adviseren en instemmen

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Namens IJsselgraaf voert de schooldirecteur overleg met de medezeggenschapsraad. De MR is bevoegd om ook ongevraagd haar standpunten kenbaar te maken. De MR bestaat uit leerkrachten en ouders van de school.

GMR
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) praat en/of beslist mee over bovenschoolse zaken die van belang zijn voor alle scholen binnen het bestuur. Namens IJsselgraaf voert de voorzitter CvB overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Evenals de MR is de GMR bevoegd om ongevraagd haar standpunten kenbaar te maken.

De GMR bestaat uit personeelsleden en ouders van de scholen. De GMR vertegenwoordigt alle personeelsleden, ouders en leerlingen in de communicatie met de voorzitter CvB.

Uitgebreide informatie over de GMR kunt u vinden in het GMR-Reglement en het Statuut Medezeggenschap.

Leden

Personeelsgeleding

Nienke Vollema (IJsselpool) – secretaris

Tineke Harkink (De Huet)

Martine Klanderman (Mozaïek) – penningmeester

Oudergeleding
Alma Reitsma (Jan Ligthartschool) – voorzitter

In juli 2018 zijn vijf GMR-leden om verschillende redenen gestopt. Er wordt momenteel gezocht naar nieuwe leden.

Bestanden