Medezeggenschap

meepraten, adviseren en instemmen

Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Namens Stichting IJsselgraaf voert de schooldirecteur overleg met de medezeggenschapsraad. De MR is bevoegd om ook ongevraagd haar standpunten kenbaar te maken. De MR bestaat uit leerkrachten en ouders van de school.

GMR
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) praat en/of beslist mee over bovenschoolse zaken die van belang zijn voor alle scholen binnen het bestuur. Namens Stichting IJsselgraaf voert de voorzitter CvB overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Evenals de MR is de GMR bevoegd om ongevraagd haar standpunten kenbaar te maken.

De GMR bestaat uit personeelsleden en ouders van de scholen. De GMR vertegenwoordigt alle personeelsleden, ouders en leerlingen in de communicatie met de voorzitter CvB.

Uitgebreide informatie over de GMR kunt u vinden in het GMR-Reglement en het Statuut Medezeggenschap.

Leden

Personeelsgeleding
Nienke Vollema (secretaris, Mozaïek)

Jolande van Ochten (penningmeester, de Woordhof en Hagen)

Ton van Eemeren (Horizon)

Ria Lukassen (Invalpool)

Tineke Harkink (De Huet)

Oudergeleding
Albert Meeuwissen (voorzitter, De Wetelaar)

Maddy Bovens (Mozaïek)

André Brouwer (Horizon stad)

Alma Reitsma (Jan Ligthartschool)

Een overzicht van de scholen waarvoor de verschillende GMR-leden contactpersoon zijn treft u hier.

Bestanden