Openbaar onderwijs

Bij Scholengroep IJsselgraaf geloven we in inclusief onderwijs, waarbij we kinderen van alle achtergronden verwelkomen en waarde hechten aan diversiteit. We creëren een omgeving waarin iedereen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelt, ongeacht hun culturele, sociale of religieuze achtergrond. Door kinderen bewust te maken van verschillende perspectieven, bevorderen we begrip en respect voor diversiteit, wat cruciaal is voor hun ontwikkeling als mondige en wereldburgers.

Wij streven naar kwalitatief onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de uitdagingen van de 21e eeuw. Onze professionals zijn deskundig en gepassioneerd, en ze worden gestimuleerd om voortdurend hun kennis en vaardigheden te verbeteren. We bieden rijk en uitdagend onderwijs en buitenschoolse activiteiten om de leerervaring te stimuleren.

Op onze scholen zien we de unieke behoeften en talenten van elk kind. We bieden een rijke leeromgeving waarin ruimte om te groeien centraal staat.

Door een laagdrempelige communicatie tussen professionals, kinderen en ouders te waarborgen, kunnen we beter inspelen op de behoeften van elk kind en hen helpen hun talenten te ontwikkelen.

Bedankt voor je sollicitatie. 

Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding per e-mail. Kijk ook in je SPAM-folder.

Vergeet niet om ook je CV te uploaden.