Openbaar onderwijs

Een belangrijk uitgangspunt van het openbaar onderwijs is dat alle leerlingen welkom zijn, ongeacht afkomst, godsdienst, achtergrond of levensovertuiging. Onze leerlingen komen met meerdere culturen in aanraking, want Nederland is een multiculturele samenleving en onze scholen zijn een afspiegeling daarvan. Zo leren zij andere culturen kennen en waarderen en gaan zij om met verschillen.

Op deze manier willen wij bijdragen aan de ontwikkeling van leerlingen tot evenwichtige individuen die zelfstandig en verantwoordelijk zijn en zich ontwikkelen tot karaktervolle en kritische burgers binnen een complexe maatschappij.

Bedankt voor je sollicitatie. 

Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding per e-mail. Kijk ook in je SPAM-folder.

Vergeet niet om ook je CV te uploaden.