KLACHTENREGELING

Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich binnen Stichting IJsselgraaf en op onze scholen prettig en veilig voelt. Toch ontstaan er wel eens problemen tussen ouders en/of leerlingen en medewerkers van de school of tussen medewerkers onderling. In veruit de meeste gevallen kunnen de problemen in onderling overleg worden opgelost, maar soms is de situatie zodanig, dat er op een andere manier naar een passende oplossing gezocht moet worden. De klachtenregeling is daarbij helpend. Elke school is wettelijk verplicht om een klachtenregeling te hebben. De klachtenregeling ligt ter inzage op school en is terug te vinden op de schoolwebsites.

Klik hier voor de klachtenregeling.

Extern vertrouwenspersoon omgangsvormen

Daarnaast heeft Stichting IJsselgraaf een extern vertrouwenspersoon aangewezen. Zij ondersteunt ouders/verzorgers, leerlingen en personeelsleden bij vragen en klachten over pesten, discriminatie, agressie, geweld, onderwijskundige zaken of over machtsmisbruik e.d. De extern vertrouwenspersoon kan benaderd worden door de intern vertrouwenspersoon van de betreffende school, maar u kunt haar ook rechtstreeks benaderen.

De extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen voor Stichting IJsselgraaf is:
Yvonne Kamsma
tel: 06-140 016 72
e-mail: yvonne.kamsma@ijsselgroep.nl

Meldreglement voor een (vermoede) misstand (Klokkenluidersregeling)

Verreweg de meeste misstanden vallen onder de klachtenregeling. Desondanks blijft een beperkte categorie misstanden over, waarbij niet in redelijkheid van een medewerker/leerling/ouder/verzorger verwacht kan worden dat hij van de klachtenregeling gebruikmaakt. In dat geval kan het Meldreglement voor een (vermoede) misstand gevolgd worden.

Het meldreglement voor een (vermoede) misstand is bedoeld voor de restcategorie misstanden waarvoor de klachtenregeling niet toereikend is.

Klik hier voor het Meldreglement voor een (vermoede) misstand.

Extern vertrouwenspersoon integriteit

Indien u te maken heeft met een (vermoeden) van een misstand, dan kunt u daarover in gesprek met de extern vertrouwenspersoon integriteit. Zij kan u een luisterend oor bieden en samen met u de misstand zo goed mogelijk in kaart brengen, met u meedenken en u adviseren over mogelijke stappen, u begeleiden bij het doen van een melding, eventueel vertrouwelijk melden, u nazorg bieden of, indien nodig, u doorverwijzen.

De extern vertrouwenspersoon integriteit voor Stichting IJsselgraaf is:
Angeline Miedema

tel. 06-41079442

e-mail: amiedema@home.nl

Bedankt voor je sollicitatie. 

Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding per e-mail. Kijk ook in je SPAM-folder.

Vergeet niet om ook je CV te uploaden.