Kinderopvang

Buitenschools en Tussenschools

Buitenschoolse Opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang wordt binnen IJsselgraaf door verschillende aanbieders aangeboden. Prijs, kwaliteit en een goede communicatie die schriftelijk is vastgelegd zijn belangrijke kwaliteitseisen. Jaarlijks vinden er evaluaties plaats met ouders en leerkrachten over de geboden kwaliteit en communicatie.

Kinderopvangtoeslag Belastingdienst
Voor buitenschoolse opvang is bij de Belastingdienst een kinderopvangtoeslag aan te vragen voor kinderen die naar de basisschool gaan en van geregistreerde buitenschoolse opvang, of opvang via (een) gastouder(s) gebruik maken.

Let op, tussenschoolse opvang valt hier niet onder! Klik voor meer informatie: www.toeslagen.nl