KINDEROPVANG

Buitenschoolse opvang (BSO)

De BSO wordt binnen IJsselgraaf door verschillende aanbieders aangeboden. Op acht locaties is dit Stichting SpelenderWijs, een stichting voor kinderopvang die is gelieerd aan IJsselgraaf.

Door de korte lijnen tussen de school en de BSO is een goede samenwerking gegarandeerd.
Prijs, kwaliteit en een goede communicatie zijn belangrijke kwaliteitseisen. Jaarlijks vinden er evaluaties plaats met ouders en leerkrachten over de geboden kwaliteit en communicatie.

Voor meer informatie over SpelenderWijs kunt u terecht op hun website..

Peuterspeelgroepen

Stichting SpelenderWijs heeft ook Peuterspeelgroepen op verschillende IJsselgraafscholen. De pedagogisch medewerksters van deze groepen zijn onderdeel van het team van de basisschool. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke cultuur, waarbij pedagogische en didactische aanpak op elkaar afgestemd zijn. Hierbij is veel aandacht voor een doorgaande leerlijn voor de kinderen, wat de overgang van de Peuterspeelgroep naar groep 1 van de basisschool makkelijker maakt.

De volgende scholen hebben een Peuterspeelgroep van SpelenderWijs:

Hagen in Doetinchem

Het Noorderlicht in Doetinchem

de Huet in Doetinchem

Jan Ligthart in Zelhem

De Horizon Stad in Doesburg

De Wetelaar in Doesburg

De Woordhof in Hummelo

De Klimtoren in Drempt

Kinderopvangtoeslag Belastingdienst

Voor buitenschoolse opvang en peuteropvang is bij de Belastingdienst een kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Klik voor meer informatie: www.toeslagen.nl

Bedankt voor je sollicitatie. 

Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding per e-mail. Kijk ook in je SPAM-folder.

Vergeet niet om ook je CV te uploaden.