KOERSPLAN 20-24 IJSSELGRAAF

De missie, visie en kernwaarden van IJsselgraaf zijn nader uitgewerkt in het Koersplan 2020-2024.

Het koersplan heeft vorm en inhoud gekregen in overleg met leerlingen, directeuren, medewerkers van het bestuursbureau, GMR, RvT en externen. Het is opgebouwd uit tien uitspraken, onderverdeeld in drie thema’s, te weten: Samenwerken en verbinden, Kansrijk onderwijs voor ieder kind en Doen waar we voor staan. Aan deze drie thema’s gaan wij de komende vier jaar aandacht besteden.

Deze uitspraken zijn een leidraad voor de schoolplannen van alle IJsselgraafscholen. Daarin kunt u de praktische en gedetailleerde uitwerking van de uitspraken vinden.

Bedankt voor je sollicitatie. 

Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding per e-mail. Kijk ook in je SPAM-folder.

Vergeet niet om ook je CV te uploaden.